POZOR PŘI VÝBĚRU TONERU.Není toner jako toner. Poradíme vám, jak správně nakoupit

POZOR PŘI VÝBĚRU TONERU.Není toner jako toner. Poradíme vám, jak správně nakoupit

Nákupem neoriginálního toneru můžete výrazně ušetřit, ale současně si také můžete nenávratně poškodit tiskárnu či se vystavit zvýšenému zdravotnímu riziku. Zde najdete základní rady, jak správně nakoupit neoriginální, tzv. alternativní toner.

Jaké jsou typy tonerů

Můžeme najít tři základní typy tonerů. Originální, které vyrábí sám výrobce tiskárny, kompatibilní nové tonery, které jsou kompletně vyráběny jiným výrobcem, než je výrobce tiskárny samotné a naposledy renovované tonery. Renovované tonery jsou již použité tonery a po použití jsou renovovány k opětovnému užití. U kvalitně renovovaného toneru se znovu používá prakticky pouze vnější plastový obal, u nekvalitní renovace dojde k pouhému dosypání tonerového prášku.

Pro výrobce tiskáren je prodej tonerů vlastní značky značným zdrojem příjmů. Proto se brání používání kompatibilních tonerů. Často se tak u tonerů setkáváte s čipem, který zamezí znovu použití toneru. Méně známým, ale stejně nebo dokonce více rozšířeným způsobem obrany jsou patenty. Výrobci drží celé řady patentů na vnější tvar tonerů, mechanismy vkládání tonerů do tiskáren, mechanismy krytek optických válců a podobně.

Kompletně nově vyrobené kompatibilní tonery


Používání kompatibilních, kompletně nově vyrobených tonerů přináší dva základní typy rizik.

 

 1. Zdravotní rizika. Během manipulace s tonerem se často nevyhnete vdechnutí velmi jemného uvolněného tonerového prášku. Nové kompatibilní tonery, které se v Evropě prodávají, jsou převážně vyráběny v Číně a východoasijských zemích. Při jejich výrobě se obvykle nehledí na patentovou ochranu a dokonce ani na ochranu zdraví při jejich užití. Pro uživatele je tak použití takového toneru spojeno s vyšším rizikem zdravotní závadnosti.
 2. Porušení patentů a s tím spojené riziko náhradu za škody. Z patentových sporů jsou vyjmuti pouze koncoví uživatelé, ne však podnikatelé, kteří tonery distribuují, obchodují, mají v držení, či s nimi manipulují, atd. Evropské právo vyžaduje, aby si každý komerční subjekt byl vědom veškerých patentů dotýkajících se výrobků, se kterými obchoduje.

 

Renovované tonery

U renovovaných tonerů je použit původní vnější obal, díky čemuž do tiskárny zapadnou tak, jak mají. V samotné renovaci jsou však zásadní rozdíly.

Správná renovace je složena z několika kroků:

 

 1. kompletní rozebrání toneru tak, aby zbyl pouze vnější obal,
 2. výměna všech převodů a pohyblivých mechanismů uvnitř toneru, pokud je to konstrukčně možné,
 3. výměna optického válce,
 4. vsypání tonerového prášku,
 5. složení toneru,
 6. otestování toneru přímo v tiskárně.

 

Při "garážové" renovaci tonerů se však pouze do boku toneru vyvrtá malý otvor, tím se dosype univerzální prášek a otvor se zpět zaletuje. Výrobní náklady takové renovace jsou oproti řádné renovaci minimální, životnost takového toneru je však velmi malá, obvykle vytisknete maximálně 25 % z udávané kapacity originálního toneru. Často navíc velmi nekvalitně.

 

 1. Původní optický válec – optický válec je část toneru, která se nabije kladným nábojem na potenciál mnoha kV, laserový paprsek pak přes pohyblivé zrcátko do optického válce vykreslí jednotlivé body tisku. V místě osvícení laserovým paprskem je odveden kladný náboj pryč z válce. Laserový paprsek tak nakreslí do válce pomocí kladného náboje zatím neviditelný obraz tisku. Tonerový prášek má souhlasný náboj s nábojem optického válce. Optický válec se otáčí uvnitř tonerové kazety, v osvětlených místech k sobě přitahuje tonerový prášek. Místa, která zůstanou neosvětlena, mají stejný náboj jako optický válec a tonerový prášek není k těmto místům přichycen. Na optickém válci se tak vykreslí z tonerového prášku obraz, který se dalším otáčením optického válce přenese pomocí opačného náboje na papír. V posledním kroku otáčení optického válce stěrka setře zbytky nepřeneseného tonerového prášku z optického válce a celý jej znovu nabije na potenciál mnoha kV. Při procesu vybití a nabití dochází k postupné degradaci optického válce. Válec se opotřebovává. Výrobci originálních tonerů jej konstruují tak, aby bez známky opotřebení spotřeboval všechen tonerový prášek, později začíná být patrné opotřebování optického válce – tiskárna začne vynechávat pruhy tisku, nebo naopak v určitých místech ulpívá tonerový prášek i na místech kde nemá, tisk pak působí „špinavým“ dojmem.
  Pokud tedy během renovace nedojde k výměně optického válce za nový, zvládne původní optický válec vytisknout jenom rezervu, s kterou výrobce originálního toneru počítá jako s garancí kvalitního tisku do poslední strany. Zde záleží na jednotlivém kusu optického válce, ale obvykle vytisknete v akceptovatelné kvalitně maximálně 25 % udávané kapacity toneru.
 2. Tonerový prášek – tonerový prášek je přitahován na optický válec, jeho náboj tedy musí odpovídat náboji optického válce. V opačném případě je prášek přitažen i do míst, do kterých být přitažen nemá. Tisk je pak velmi neostrý.
  Z optického válce je na papír prášek přenesen opačným nábojem. Pokud neodpovídá záporně nabitému válci či ploše, přes které projíždí papír, pak se prášek na papír nepřenese a tisk je naopak velmi světlý a nevýrazný.
  Na konci tiskového procesu je tonerový prášek do papíru zapečen. Nejčastěji se zapéká pomocí velmi vysoké teploty v řádu set stupňů. Aby došlo ke správnému zapečení, musí se tonerový prášek správně zapékat při teplotě, s kterou tiskárna pracuje. Nesoulad mezi teplotou tiskárny a teplotou, při které se prášek správně zapeče, se projeví tím, že se tisk postupně odlupuje, či rozmazává.
  Pokud se tedy toner renovuje univerzálním tonerovým práškem, výsledný tisk je nekvalitní. Ve srovnání s výtiskem při použití originálního toneru je neostrý, světlý a z papíru se postupně ošoupává.
 3. Převodové ústrojí a mechanika toneru – optický válec se musí uvnitř toneru otáčet velmi plynule a přesně. Převodové ústrojí je konstruováno stejně jako optický válec na udávanou životnost toneru. Pokud je tzn. „vychozené“ či zašpiněné, klade tiskárně větší odpor. Mechanismus tiskárny je pak více namáhán a podstatně se zkracuje živostnost tiskárny. Hodně opotřebovaný mechanismus pak může dokonce přeskakovat, což se projeví sražením výsledného tisku.
  Pokud nedojde během renovace toneru k výměně či vyčištění a renovaci převodového ústrojí, dochází k nadměrnému opotřebení celé tiskárny.

 

Jak poznáte kvalitního výrobce renovovaných tonerů

Prvním důležitým poznávacím znamením je, že výroba je certifikována normou. Ta velmi podrobně rozpracovává proces renovace toneru tak, aby byl výsledný produkt dostatečně kvalitní a nepoškozoval tiskárnu. Testováním kvality tonerů se zabývají některé odborné časopisy. Testování probíhá velice důsledně, měří se skutečný počet vytištěných stran, kvalita a stálost tisku, v některých případech se testuje i mechanické zpracování toneru. 

 

Pokuď si nejste jisti výběrem jak dodavatele,tak tonerem,napište na info@svettoneru.cz Rádi Vám poradíme.

 

 

 

 

Vyhledávání

Kancelářské potřeby Brno